heide_bilde

left: Tina Margareta Nilssen
right: Heide Görtz

Heide Görtz ble født i Cuxhaven og vokste opp i Hamburg, Tyskland, der hun studerte hos den kjente pianisten Conrad Hansen. Hun viste tidlig stort talent og vant flere priser i Steinway konkurransen, og i den prestisjetunge „Jugend musiziert“. Allerede på gymnaset begynte hun sine studier ved Musikkhøgskolen i Hamburg, og tok i 1977 Konzert-Examen, den høyeste utøvende graden.

Siden 1974 har hun undervist ved Musikkhøgskolene i Hamburg og Köln, og i 1990 ble hun professor for klaver og klavermetodikk ved Universität der Künste, Berlin. Som pianist har hun spilt i de fleste europeiske land i tillegg til Afrika og Mexico. Hun har gjort flere CD – innspillinger og TV – produksjoner samt konsertoverføringer på mange radiostasjoner.

Hun hun holder jevnlig mesterklasser, seminarer og foredrag i Goertz-metoden, som hun har utviklet gjennom mange års spesialisering innen det fysiologiske og nevrologiske aspektet ved klaverspill.

www.heidegoertz.com